Обмін досвідомПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ВІДПОВІДЯМИ НА КОНКУРС ДЕРЖСЛУЖБИ

Аватар користувача

Topic author
KALJAN
Администратор
Повідомлень: 9614
З нами з: 27 лютого 2015, 10:41
Дякував (ла): 394 рази
Подякували: 192 рази
Zodiac: Sagittarius
Контактна інформація:

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ВІДПОВІДЯМИ НА КОНКУРС ДЕРЖСЛУЖБИ

Непрочитане повідомлення KALJAN » 09 лютого 2017, 12:24

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною
2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?
на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.
Цензура заборонена.
3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
покладаються на Збройні Сили України.
4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

7. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
8. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
9. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?
гарантує піклування та захист своїм громадянам
10. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної служби?
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби
11. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
12. Хто має право на участь в управлінні державними справами?
Громадяни
13. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
Громадяни
14. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
15. Кому належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?
Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії
16. Хто має право направляти індивідуальні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування
17. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?
Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
18. Хто має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
19. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень
20. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?
через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
21. Яка форма безпосередньої демократії в Україні передбачена Конституцією України?
вибори, референдуми та інші форми волевиявлення народу і народні обговорення,
22. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
23. Ким призначається всеукраїнський референдум?
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України
24. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
25. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
26. Яким критеріям має відповідати кандидат у народні депутати України?
громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
27. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?
обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.
29. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?
Президентом України
30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
31. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом?
викладацьку, наукову та творчу діяльность
32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
33. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?
народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.
34. Що є підставою для втрати мандату народного депутата України?
Відмова скласти присягу
35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.
36. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати України?
за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
37. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України
38. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;
7) його смерті.
також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
39. Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
40. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України
41. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
42. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
43. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?
НБУ
44. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
45. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?
Президент України
46. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
47. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
48. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
49. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України?
призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
50. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?
зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
51. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?
України покладається на Голову Верховної Ради України.
52. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента України, згідно з Конституцією України?
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
53. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
54. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.
55. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України
56. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?
Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України.
57. Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження Кабінету Міністрів України?
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.
58. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
59. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України
60. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
61. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України?
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
62. Перед ким відповідальні при здійснення своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України
63. Якими актами визначаються організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади?
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.
64. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
65. Яку функцію здійснює прокуратура України?
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
(ст. 131-1 Конституції України)
66. Який строк повноважень Генерального прокурора України?
Строк повноважень Генерального прокурора України – шість років.
67. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України.
68. Який найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції?
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
69. За якими принципами будується система судів загальної юрисдикції в Україні?
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації
70. Як звільняється з посади Голова Верховного Суду України?
Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.
71. Який вік є граничним для перебування на посаді судді?
65
72. Який стаж роботи у галузі права повинен мати рекомендований кваліфікаційною комісією суддів на посаду судді?
стаж роботи у галузі права не менш як 5 років
73. Хто, згідно з Конституцією України, рекомендує суддю на посаду?
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів
74. На який строк обираються Верховною Радою України судді?
які обіймають посади безстроково,
75. На які правовідносини поширюється юрисдикція судів?
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
76. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?
територіальної громади -жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста
77. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?
Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.
78. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення
79. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
80. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
81. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації?
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.
82. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
83. Чим є місцеве самоврядування в Україні?
Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
84. Ким компенсуються витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади?
компенсуються державою
85. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?
становить п’ять років
86. Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки Крим?
3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
87. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України дії цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?
Президент України може зупинити дію
88. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?
Представницьким органом Автономної Республіки Крим
89. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?
Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим
90. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?
Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села
91. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів?
ВРУ
92. В якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним судом України неконституційними?
визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині
93. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?
Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
94. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення Конституційного Суду України?
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
95. Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України?
ні
96. З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
97. Хто є суб’єктом призначення всеукраїнського референдуму для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
Президент України
98. Хто затверджує законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
затверджується всеукраїнським референдумом
99. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
100. З якого дня набула чинності Конституція України?
Конституція України набуває чинності з дня її прийняття 28 червня 1996 року

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1.Що таке професійна компетентність державного службовця?
– здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
2. Хто є керівником державної служби в державному органі?
– посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?
посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
4. На які відносини, що виникають у зв’язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби державних службовців поширюється дія норм законодавства про працю?
Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
5. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?
категорія “А” (вищий корпус державної служби) – посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
6. Яке право належить до майнових прав державних службовців?
право користування майном чи право вимагати виконання зобов’язань майнового характеру, право на отримання майна чи звільнення від виконання майнових зобов’язань.
7. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?
дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
8. Що зобов’язаний зробити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня?
Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.
9. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?
повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.
10. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?
призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії “А”.
11. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?
Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України
12. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомірним?
Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
13. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
14. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?
у міністерстві – державний секретар міністерства;
15. На кого покладаються повноваження щодо відповідальності за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добору персоналу, планування та реалізації заходів з питань оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в державному органі?
Служба управління персоналом
16. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?
Право на державну службу
17. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?
Наказ (розпорядження) має бути письмовим
18. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?
зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк
19. На що не має права державний службовець?
1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”. На час державної служби на посаді категорії “А” особа зупиняє своє членство в політичній партії;
2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії “А”;
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації
20. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби, у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?
Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).
Та на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.
21. Яка особа не може вступити на державну службу?
) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.
22. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?
для посад категорії “А” – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки
23. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?
досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б”чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
24. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою
25. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?
. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.
26. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше, набуває статусу державного службовця?
дня публічного складення нею Присяги державного службовця,
27. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця повторно, набуває статусу державного службовця?
з дня призначення на посаду
28. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?
відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
29. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?
На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.
30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
приймає суб’єкт призначення
31. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?
керівник державної служби відповідно до цього Закону.
32. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?
Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.
33. Які документи подають державні службовці, що бажають взяти у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначенічастиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
{Пункт 5 частини першої статті 25 набирає чинності з 01.05.2017 – див. пункт1 розділу XI}
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) у разі проведення закритого конкурсу – інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
34. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» в Україні?
Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” проводить Комісія.
35. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?
відповідно до Порядку проведення конкурсу
36. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?
оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.
37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?
щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” – до суду;
38. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?
до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.
39. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?
Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?
на посаду державної служби категорії “А” – суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;
41. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?
на посади державної служби категорій “Б” і “В” – керівником державної служби.
42. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
у день призначення особи на посаду державної служби
43. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?
Служба управління персоналом
44. На яких категоріях посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?
Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:
1) призначення на посаду державної служби категорії “А” – на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;
2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.
45. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?
При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.
46. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?
Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
47. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?
Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку.
48. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?
через кожні три роки
49. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?
Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється
50. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?
Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
51. У якому випадку переведення державного службовця на посаду не допускається і є обов’язковим конкурсний відбір?
Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.
52. Яким не може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?
не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.
Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
53. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?
зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.
54. Не пізніше скількох календарних днів керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
55. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?
не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності
56. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?
підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на три роки.
57. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності
58. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?
під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.
59. Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття Присяги державного службовця?
У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення
60. На який термін з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може бути направлено на стажування з відривом від служби?
строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
61. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?
Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
62. Які складові заробітної плати державного службовця?
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення).
63. Скільки відсотків не може перевищувати загальний розмір місячної або квартальної премій, які може отримати державний службовець за рік?
не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
64. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?
Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
65. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?
1) оголошення подяки;
2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
5) представлення до відзначення державними нагородами.
66. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «А»?
щодо державних службовців, які займають посади категорії “А”, – суб’єктом призначення.
67. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?
на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
68. Протягом якого терміну, ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?
визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік
69. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?
. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
70. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?
Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло.
2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
71. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?
40 годин на тиждень
72. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?
затверджується Кабінетом Міністрів України.
73. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?
стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
74. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?
діє у складі не менше шести членів
75. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку щоб державного службовця не можна було притягнутий до дисциплінарної відповідальності?
якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.
76. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?
Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.
77. Протягом якого часу державний службовець має бути відсутнім на робочому місці без поважних причин щоб це вважалося прогулом?
відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня
78. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?
З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.
79. Якою тривалістю державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?
30 дней
80. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?
у розмірі середньомісячної заробітної плати
81. Протягом якого часу керівником державної служби вноситься державному службовцю письмова пропозиція про відшкодування матеріальної шкоди?
протягом трьох місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався чи мав дізнатися про обставини, що є підставою для пред’явлення вимоги, але не пізніше ніж через три роки з дня заподіяння шкоди.
82. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння матеріальної шкоди кількома державними службовцями?
У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.
83. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?
Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення
84. Що є винятковим видом дисциплінарного стягнення для державного службовця?
Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення
85. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?
Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.
86. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?
з дня набуття повноважень;
87. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?
За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
88. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?
Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
1) скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі;
2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;
3) отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності;
4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.
89. Який граничний вік перебування на державній службі?
65 років
90. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?
не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.
91. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?
Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців
92. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?
одне
93. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?
Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України
94. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?
Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.
95. На який строк призначається працівник патронатної служби на посаду?
Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.
96. Які посади не належать до посад патронатної служби?
До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.
97. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?
якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.
98. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?
Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному цим Законом для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.
99. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.
100. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?
якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.
ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1.Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?
– органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
3. Які особи не відносяться до виборних осіб в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
виборні особи – Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?
Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України).
5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?
строком на чотири роки
6. Яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?
1. До повноважень Національного агентства належать:
1) проведення аналізу:
стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції;
2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
8-1) здійснення у порядку та в межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;
8-2) затвердження розподілу коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до закону;
9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;
14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування);
15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;
16) інформування громадськості про здійснювані Національним агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
17) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції;
19) обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
20) інші повноваження, визначені законом.
7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства.
8. Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?
У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції
9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?
Верховною Радою України
10. Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?
районні державні адміністрації.
В ч. 1 ст. 19 передбачено чіткий перелік органів, для яких обов’язковим є прийняття антикорупційних програм. Органів виконавчої влади районного рівня у зазначеному переліку не передбачено. (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції»).
11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
1. відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
3. у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.
«1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється: 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.» (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»).
13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
1. суддівська практика із спорту.
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.» (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»).
14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?
1. набувати протягом року з дня припинення відповідної діяльності у власність будь-які корпоративні права.
«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;
3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.» (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції»).
15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
3. протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень.
16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?
2. застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької особи.
17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
4. не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів.
18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
3. протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
2. позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів керівнику.
20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?
4. така особа звільняється від відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.
21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?
2. самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник конфлікт інтересів.
«Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?
лише керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює особа.
23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?
4. відсутні підстави для переведення особи на іншу посаду.
«Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.» (ст.31 Закону України «Про запобігання корупції»)
24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?
3. конфлікт інтересів не має постійного характеру
«Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.» (ст.32 Закону України «Про запобігання корупції»).
25. Який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?
4. здійснення повноважень під зовнішнім контролем.
26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?
4. оприлюднення прийнятого особою рішення, пов’язаного з наявним у неї конфліктом інтересів.
«Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;
3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.» (ч.2 ст.33 Закону України «Про запобігання корупції»).
27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?
2. відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають особистим та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів.
28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
4. конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів.
29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?
1. члени сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права.
30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
1. утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити керівника органу.
31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
4. шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
4. оприлюднення усіх декларацій у відкритому Єдиному державному реєстрі декларацій через офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.
33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?
2. протягом 30 днів після призначення.
34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?
1. компанії з управління активами, в яких працюють члени сім’ї осіб, які передають підприємства та корпоративні права.
35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?
4. виборні особи та особи, які обіймають політичні посади.
36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
3. при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при припиненні служби та наступного року після припинення служби;
37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
1. суб’єкт декларування письмово звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке надає йому можливість виправити помилки протягом 10 календарних днів.
«У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.» (ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
3. упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково.
39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
3. несвоєчасне подання декларації.
«Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю. Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про запобігання корупції». (ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»).
40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?
4. 10 днів
41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?
3. отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року
42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?
1. 10 днів з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна.
43. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
1. особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.
44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
1. наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
2. не більше 15 днів від дня отримання з можливістю продовження строку до 30 днів від дня отримання.
46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
4. експертизи чинних нормативно- правових актів у разі виявлення корупціогенних факторів.
47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної перевірки?
«Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:
1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографію;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).» (ч.2 ст.57 Закону України «Про запобігання корупції»).
48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
4. юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» якщо вартість закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривен
49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?
4. керівник органу, в якому працює особа, вправі відсторонити таку особу до закінчення розгляду справи судом
50. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?
3. службова особи прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в користування приватній компанії земельної ділянки.
«Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.» (абз.10 ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»).
51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
3. належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування.
52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
4. у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про іншу фізичну особу, яку вона не уповноважена представляти.
53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного агентства з питань запобігання корупції?
Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу.
54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства.
55. Упродовж скількох днів після подання декларації суб’єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?
Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.
56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення?
може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.
57. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
.
58. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
3. зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха.
«Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта» (абз.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»)
59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
60. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?
правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
62. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
63. Що таке потенційний конфлікт інтересів?
потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
64. Що таке реальний конфлікт інтересів?
реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
65. Що таке неправомірна вигода?
неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
66. Що таке антикорупційна експертиза?
антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
67. Що таке пряме підпорядкування?
пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбаченоКонституцією або законами України.
70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?
на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
ж) члени Центральної виборчої комісії;
з) поліцейські;
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);
в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно доЗакону України “Про державну службу”;
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом.
72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?
Кримінальний кодекс
75. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які можуть бути застосовані правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції?
передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.
77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?
регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували?
Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входить?
1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним?
Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.
81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань запобігання корупції?
Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з питань запобігання корупції?
проводяться не рідше одного разу на тиждень.
83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції?
Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?
невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.
85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?
Додержання вимог закону та етичних норм поведінки
Пріоритет інтересів
Політична нейтральність
Неупередженість
Компетентність і ефективність
Нерозголошення інформації
Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?
Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки?
надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.
88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?
повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади?
у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення?
Національною поліцією і Державною судовою адміністрацією України – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;
91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?
щорічно до 1 квітня
92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
93. Що охоплює відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.
94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру.
95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?
Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.
96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?
безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (уповноважений) в юридичній особі?
є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.
фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?
судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів?
Міністерством юстиції України
100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?
Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному закон
ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

1.Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України
3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом
4. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?
Регламент Кабінету Міністрів України,
5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?
визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України
6. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?
Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.
7. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?
До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.
8. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?
Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
9. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України?
додається особиста заява народного депутата України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
11. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?
призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
12. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?
Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
13. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?
з моменту складення ним присяги
14. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?
базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
15. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?
1. Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України.
16. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?
державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу;
17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до Верховної Ради України?
Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
18. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції?
Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами України або актами Кабінету Міністрів України.
19. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?
Систему центральних органів виконавчої влади складають
міністерства України (далі – міністерства) та інші центральні
органи виконавчої влади.
20. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?
Діяльність міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права,
забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина,
безперервності, законності, забезпечення єдності державної
політики, відкритості та прозорості, відповідальності.
21. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади?
Положення про міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.
22. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади?
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України
23. Хто затверджує структуру апарату міністерства?
Міністр як керівник міністерства
24. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?
Державним секретарем міністерства
25. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?
Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань
міністерства може утворюватися колегія міністерства як
консультативно-дорадчий орган.
26. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?
видає накази, які підписує міністр’
27. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?
Накази міністерства можуть бути скасовані Кабінетом
Міністрів України повністю чи в окремій частині.
28. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої
влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним
і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється
як служба.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої
влади складають функції з управління об’єктами державної
власності, що належать до сфери його управління, центральний орган
виконавчої влади утворюється як агентство.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої
влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів
законодавства центральний орган виконавчої влади утворюється як
інспекція.
29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?
Міністр
30. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?
Антимонопольний комітет України, Фонд державного
майна України, Державний комітет телебачення і
радіомовлення України та інші центральні органи
виконавчої влади зі спеціальним статусом
31. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?
У разі звільнення міністра перший заступник міністра та
заступники міністра звільняються з посад Кабінетом Міністрів
України.
32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?
утворюється як служба.
33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?
визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
34. Що таке адміністративна послуга?
адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;
35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?
суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;
36. На які відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?
поширюється на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.
37. Якими актами визначаються адміністративні послуги?
з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.
38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги»?
мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, функціонування телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.
39. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?
У разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, якому вона підпорядковується.
40. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?
Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.
41. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?
розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.
42. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги?
Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.
43. Ким надаються адміністративні послуги?
Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.
44. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?
Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.
45. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?
Заява на отримання адміністративної послуги (далі – заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі.
46. Який граничний строк надання адміністративних послуг?
Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом.
У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги
47. Чим (ким) визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.
48. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?
Реєстр адміністративних послуг (далі – Реєстр) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг’
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг?
Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання адміністративних послуг.
50. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг?
здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів.
51. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?
Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.
52. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних адміністрацій?
Місцеві державні адміністрації діють на засадах:
відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
верховенства права;
законності;
пріоритетності прав людини;
гласності;
поєднання державних і місцевих інтересів.
53. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов’язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?
8) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради
54. Що видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?
голова місцевої державної адміністрації в
межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники
структурних підрозділів – накази.
55. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?
Апарат адміністрації
56. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?
на строк повноважень Президента України.
57. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку
підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва,
транспорту і зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і
спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та
заробітної плати.
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження
місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.
Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами
України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі
повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.
58. З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень?
Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень
з моменту призначення.
59. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?
Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної
адміністрації та рекомендаційний перелік її
структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
60. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади?
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій
підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади.
61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?
є електронна петиція,
62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
63. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками
64. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
65. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?
ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання
66. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
67. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
68. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
69. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
70. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?
Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.
2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.
71. У який термін оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?
, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
73. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
74. Який максимальний розмір резервного фонду бюджету?
Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
75. Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України?
бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права
76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?
Законом про Державний бюджет
77. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?
НБУ
78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?
визнається порушення норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання
79. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?
1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства у 30 днів
2) зупинення операцій з бюджетними коштами;
3) призупинення бюджетних асигнувань –
4) зменшення бюджетних асигнувань –
5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету
6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет
7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів
80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства?
встановлюються Міністерством фінансів України.
81. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?
несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом
82. Що не є стадією бюджетного процесу?
Стадіями бюджетного процесу визнаються:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
83. З чого може складатися Бюджет?
Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
84. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?
Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення
85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди?
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету
86. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?
1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:
1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
2) субвенції;
3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
4) додаткові дотації.
87. Що таке податок відповідно до Податкового кодексу України?
Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.
88. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?
7.1. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
7.1.1. платники податку;
7.1.2. об’єкт оподаткування;
7.1.3. база оподаткування;
7.1.4. ставка податку;
7.1.5. порядок обчислення податку;
7.1.6. податковий період;
7.1.7. строк та порядок сплати податку;
7.1.8. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
89. Що передбачають податкові пільги?
Податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі
90. Що є прямим податком?
Податок вважається прямим, якщо джерело формується безпосередньо у платника податків
Прямі податки стягуються з доходів або майна платників податків у процесі придбання (накопичення) ними матеріальних благ. Розмір цих податків при належному обліку точно відомий.
Прямі податки поділяються на:
-з фактичного доходу, що сплачуються з дійсно отриманого доходу у відповідність з фактичною платоспроможністю платника податків (податок на прибуток, прибутковий податок, податок на доходи від капіталу та ін);
-з передбачуваного доходу, який може бути отримано від того або іншого об’єкта оподаткування (податок на майно, транспортний податок, земельний податок та ін)
91. Що є непрямим податком?
Податок є непрямим, якщо джерело знаходиться в складі інших платежів (в основному в складі ціни) і номінальний платник податку, який здійснює податкові платежі, фактично витрат з податку не несе.
Непрямі податки стягуються шляхом включення їх у ціну товару як своєрідні надбавки (акцизи, податок на додану вартість, податок з продажів і ін). Вони поділяються на:
– індивідуальні податки, якими обкладаються певні групи товарів (акцизи на окремі групи і види високоприбуткових товарів);
– універсальні податки, якими обкладаються всі товари, роботи і послуги, за винятком деяких, як правило соціально-значущих товарів.
До цієї групи податків відносяться також митні збори
92. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
93. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
пряма дискримінація – ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
94. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?
складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.
95. На які відносини поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
Дія цього Закону поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України.
96. Які дії не вважаються дискримінацією?
Не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються позитивні дії, а саме:
спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують такого захисту;
здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними;
надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом;
встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян;
особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав осіб.
97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється розроблення проектів нормативно-правових актів?
Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу недискримінації.
98. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?
Верховна Рада України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Кабінет Міністрів України;
інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;
громадські організації, фізичні та юридичні особи.
99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?
. Порядок проведення визначеними у цій статті суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів визначається Кабінетом Міністрів України
100. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?
Особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
101. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?
Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації.
За це повідомлення автора KALJAN подякував:
vasil (09 лютого 2017, 12:28)
Рейтинг: 50%
 
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.
Все Український національний форум
Зображення


Повернутись до “Обмін досвідом”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей